Planter / Matplanter / Nøtteproduserende

Nøtteproduserende

Frøplante av 'Rousse de Nay' spisekastanje i Air-pot

 
'Rousse de Nay' er en av de minst varmekrevende sorter. Produserer ganske store nøtter. Litt svakere i vekst enn andre kastanjesorter, og derfor enn av de beste for små hager. Kastanjenes kvalitet er meget fin. Bestøvningsforhold er tilsvarende sorten 'Marigoule'.
Modningen skjer litt senere enn hos 'Marigoule‘, og over en lengre periode.
Solgt
200,00 NOK
Frøplante av 'Rousse de Nay' spisekastanje i Air-pot
Permakulturplanter.no | Rimstadbrekka 12, 6630 Tingvoll - Norge | mail@permakulturplanter.no