Permakulturplanter's nyhetsbrev

* indicates required
 

Om oss

En klimaaktivistisk økobønde, Benjamin Bro-Jørgensen, et småbruk og en omfattende samling av flerårige nyttevekster

Benjamin står bak bedriften Permakulturplanter.no. Benjamin er gartner og permakulturdesigne. Har lang praktisk erfaring innen permakultur, matproduksjon og bærekraft helt fra 14-års alderen.
 
Meld deg på nyhetsbrevet hvis du vil vite hva som rører seg innenfor planter, permakultur og vårt virke. Det kommer ut 2-4 ganger i året.
 
Vil holder til i Tingvoll kommune, nord i Møre og Romsdal. Her har vi ganske varmt klima, tross den nordlige breddegraden og mye regn. Derfor er Tingvoll et opplagt sted for å foredle nyttevekster til det framtidsklimaet forskningen viser at vi kan forvente i store deler av Norge.
 
Vi designer og etablerer spiselige hager med uvanlig lite vedlikeholdsbehov. Dette via et stort mangfold av flerårige nyttevekster, satt sammen i et selvbærende system med designfilosofien for permanent landbruk (Permakultur). Det gir høyt utbytte av mat for lite arbeidsinnsats, og øker biomangfoldet med en rekke postive ringvirkninger til følge.
 
Vi kartlegger muligheter for hageeiere, jordeiere og institusjoner, og designer på grunnlag av dette et dyrkingssystem tilpasset ønskene og stedet. Vi kommer med redskaper, hageanleggsmaskin og planter.
 
Vi produserer mye av plantematerialet i vår planteskole på Tingvoll, og supplerer med innkjøpte planter. Disse selger vi også via nettbutikk til hele Norge. Plantene vi selger prøver vi selv ut i nordmørsk klima, så vi har god kjennskap til deres hardførhet.
 
Hos oss kan kundene komme og se og smake på en spiselig hage, og få omvisning i dyrkingssystemene. Vi gir også foredrag, konsultasjoner og kurs om dyrking av permakulturhagen.
 
Det å dyrke egen mat - især å få etablert dyrkingssystemet - er kunnskapskrevende og tilsynelatende tidkrevende. Vår løsning er permakulturhagen. Permakulturhagen gir stort utbytte av mat og andre nyttefunksjoner, med minimalt vedlikeholdsbehov og arbeidsinnsats.
Hovedelementet er flerårige spiselige vekster, som passer seg selv i stor grad, i motsetning til de tradisjonelle ettårige. Når disse er etablert i et velfungerende system, vil de klare seg uten vanning, luking, gjødsel eller andre eksterne innsatsfaktorer, og de vil fortsette å gi gode avlinger i svært mange år.
Permakulturhagen gir derfor nye muligheter for det moderne, travle og miljøbevisste menneske. Permakulturhage eller skoghage tilsvarer begrepet "forest garden", som er velkjent i mange land, men så langt lite kjent i Norge.
 
Benjamin og Irja's arbeid med træer photo Benjamirjajobberbanner_zps699de810.png
 
Permakulturplanter.no | Rimstadbrekka 12, 6630 Tingvoll - Norge | mail@permakulturplanter.no