Om oss / Permakultur

Permakultur

For et økolandbruk som kan motstå klimaekstremer, binde karbon, oppnå oljeuavhengighet og øke biomangfoldet.

Permakultur er en forkortelse for permanent kultur. Det kan for eksempel være en beplantning av flerårige nyttevekster i et matproduserende skoghagesystem, som er robust og i økologisk balanse. Dette er ”permakultur”. Et system som er avhengig av fossile brennstoffer, f.eks. en økologisk monokultur-kornåker, er ikke ”permakultur” fordi fossile brenstoffer er en ikke-fornybar ressurs, som i tillegg gjør langt mer skade enn gavn da den gir oss global opvarmning.

Derfor har vi på småbruket vårt et dyrkingssystem som bruker lite fossilt brennstoff og lett kan drives heit uten fossile brennstoff om 1-2 år.

Permakultur kan er langt mer enn landbruk, det kan anvendes på mange systemer og kan forklares på mange måter. Permakultur er basert på vitenskap og erfaring, gir ingen endelige svar og er alltid i utvikling. Vi vil understreke at for oss har permakultur ikke noe med religion eller spiritualitet å gjøre, derimot er permakultur basert på sunn fornuft, vitenskaplighet og omsorg for natur og mennesker.

Ønsker du å fordype deg i permakultur, kan vi anbefale ta Geoff Lawtons gratis online permakultur-filmkurs på www.geofflawton.com. Vi kan også nevne nevne denne omfattende (engelske) beskrivelsen av Permakultur på wikipedia.

Permakultur forklart med en sang:

 
 
Permakulturplanter.no | Rimstadbrekka 12, 6630 Tingvoll - Norge | mail@permakulturplanter.no