Planter / Matplanter / Fruktproduserende

Fruktproduserende

Josefine Kallehave

 
Herdighet: Ukjent
Anvendelse:
Høstetid: Fra midt sept.
Brukstid: Kan lagres til etter jul, men da skal det plukkes så seint som i oktober.
Sunnhet: Frisk tre. Vites ikke om angrep fra noen sykdommer.
Vokseform: Svaktvoksende, opprett og kompakt.
Eplet: Bærer tidlig og rikt. Søtt, sprøtt og syrefattig fruktkjøtt.
Sortens opprinnelse: ganske nylig funnet i en hekk nær Beder, Danmark.
Solgt
400,00 NOK
Josefine Kallehave
Permakulturplanter.no | Rimstadbrekka 12, 6630 Tingvoll - Norge | mail@permakulturplanter.no